ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů je možné:

  • den předem do 14.00 hod v kanceláři ŠJ nebo na www.strava.c

  • sms zprávou či telefonicky na čísle 774 412 641 až do 8 hodin ráno týž den

  • e-mailem na sjvojtesska@volny.cz až do 8mi hodin ráno týž den

  • telefonicky na záznamník 224 934 797 až do 8mi hodin ráno týž den

  • telefonicky na čísle 224 934 797 až do 8mi ráno týž den

  • osobně v kanceláři ŠJ do 8.00.

Při internetovém odhlašování na jidelna.cz musí strávník znát přihlašovací údaje. Při ztrátě prosím kontaktujte šj.


1. den onemocnění má dítě nárok na dotovaný oběd, další dny již není nárok na dotace.

Při ukončení docházky je nutné se odhlásit ze ŠJ, netýká se 9.třídy - je odhlášena automaticky.

Zapomenutí čipu

V případě zapomenutí čipu bude oběd vydán na žolíka u okénka paní hospodářky v jídelně.


Ztráta čí zničení čipu

Na žolíka je přípustné chodit maximálně týden. Při ztrátě či zničení čipu je nutné zakoupit za 150 Kč nový. Čipy jsou nevratné a jsou majetkem strávníka. Vrátit lze pouze nepoškozený čip používaný strávníkem maximálně 2 roky.

Prosíme rodiče, aby do jídelny v době obědů chodili pouze pro oběd pro své nemocné dítě

Školní jídelna je samostatný právní subjekt , prosím Vás tedy,aby jste veškeré připomínky či stížnosti nejdříve řešili s vedením jídelny nikoliv školy. Doufám, že Vaše děti budou v naší jídelně spokojeny!


Monika Karlíková