ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů je možné:

  • den předem do 14.00 hod v kanceláři ŠJ,
  • na internetu: http://objednavky.jidelna.cz/ ,
  • zanecháním zprávy 774 412 641,
  • e-mailem na sjvotesska@volny.cz,
  • telefonicky na záznamník,
  • faxem na čísle 224934797,
  • osobně v kanceláři ŠJ do 8.00.

Při internetovém a SMS odhlašování musíte znát PIN, které vám na požádání bude sděleno.

1. den onemocnění má dítě nárok na dotovaný oběd, další dny již není nárok na dotace.

Při ukončení docházky je nutné se odhlásit ze ŠJ, netýká se 9.třídy - je odhlášena automaticky.

Zapomenutí čipu

V případě zapomenutí čipu bude oběd vydán až po skončení výdeje.


Ztráta čí zničení čipu

Na žolika je přípustné chodit maximálně týden. Při ztrátě či zničení čipu je nutné zakoupit za 150 Kč nový. Čipy jsou nevratné a jsou majetkem strávníka. Vrátit lze pouze nepoškozený čip používaný strávníkem maximálně 2 roky.

Prosíme rodiče, aby do jídelny v době obědů chodili pouze pro oběd pro své nemocné dítě a svá jednání s učiteli nevyřizovali v jídelně v době obědů!!!

Školní jídelna je samostatný právní subjekt , prosím Vás tedy,aby jste veškeré připomínky či stížnosti nejdříve řešili s vedením jídelny nikoliv školy. Doufám, že Vaše děti budou v naší jídelně spokojeny.


M.Šulcová